Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zajęcia integrujące sprzedawców i kucharzy

 Zdjęcia przedstawiają   zajęcia z wychowawcą klasy I A  kształcącej się w zawodzie; sprzedawca i kucharz. Ta lekcja poświęcona była  na integrację klasy, omówienie wrażeń i odczuć uczniów w adaptacji w nowej naszej szkole. Do zajęć  tego zadania  przygotowali się nie tylko uczniowie, ale pomogli w tym również ich rodzice, poprzez wykonanie własnych wypieków. Przy wspólnym stole; herbacie i wspaniałych słodkościach uczniowie wypowiadali się  bardzo pozytywnie o PCE, ZSP, o dobrze wybranym zawodzie, wspaniałych nauczycielach i przemiłej atmosferze, jak również o swojej   kulturze osobistej. 

 Wychowawca klasy Irena Małachowicz