Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Z Kroniki Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wieści z Kronik PCE, ZSP , czyli jak budowano historię Naszej Szkoły.

„- Rok 1966. Utworzono wówczas dwie klasy budowlane. Lekcje odbywały się w gmachu Szkoły Podstawowej nr 1. W sierpniu 1966 roku powołano mgr Edwarda Zamirowskiego na stanowisko Dyrektora Szkoły. Do zajęć wyznaczono dwie izby lekcyjne. Zorganizowano również dwie klasy dla młodzieży OHP przy PBRol w zawodzie murarz-tynakrz i betoniarz- zbrojarz. Na nauczyciela matematyki powołano Józefa Żegunię, a na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych Franciszka Formelę.  Z czasem przybywało szkole pomieszczeń lekcyjnych. Otrzymano również pomieszczenia służące za kancelarię , gabinet Dyrektora i pokój nauczycielski. „

Analiza zdjęciowa  Kroniki obejmuje:

- Konkursy Budowlane,

-Wykopki,

-Wycieczki,

-Kółko Fotograficzne,

-Zajęcia Warsztatowe.

 

Sylwia Skroś

 

Zobacz nasze