Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wyniki konkursu . „Każdy budować może…” podamy – 4.12.2017 roku.

Informujemy, że wyniki konkursu pt. „Każdy budować może…” 

organizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku odbywającego się pod patronatem Starosty Powiatu Lęborskiego i Burmistrza Miasta Lęborka zostaną podane –

4. 12.2017 roku.

Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów oraz klas siódmych szkoły podstawowej i ma na celu zainteresowanie młodzieży branżą budowlaną oraz możliwością kształcenia w PCE - ZSP w Lęborku min. w zawodzie technik budownictwa.

Zobacz nasze