Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

WyKOMBinuj mOst 2017

 WyKOMBinuj mOst 2017

W połowie kwietnia dwie trzyosobowe drużyny z klasy 3 TB zgłosiły chęć udziału w konkursie „wyKOMBinuj mOst”.

Składy drużyn:

A)Drużyna TB:

Agata Olszak

Bojan Bikowski

Maciej Kwiatkowski

B)Futura Bridge:

Agnieszka Włodarczyk

Damian Gruba

Robert Papała.

Zgodnie z regulaminem konkursu „ trzyosobowe drużyny mają za zadanie zbudować most o rozpiętości przęsła 100 cm mając do dyspozycji jedynie papier i klej. Ekipy mają siedem godzin na skonstruowanie modelu, który jest następnie oceniany według ustalonych kryteriów. Brane pod uwagę są nośność konstrukcji (zmierzona za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick) oraz jej masa. Zwycięża drużyna, która wykona konstrukcję o najkorzystniejszym stosunku wytrzymałości do masy.”

Na drużyny czekało zatem ogromne wyzwanie. Wśród konkurentów były drużyny z kilku uczelni technicznych z całe Polski.

Ekipy wykonały po dwa prototypy swoich konstrukcji z materiałów wymienionych w regulaminie. Pierwsze modele posłużyły jako konstrukcje „badawcze” – po ich obciążeniu (nietypowe ciężarki) można było znaleźć „słabe” miejsca mostu. Drugie, próbne mosty, posłużyły jako sprawdzenie się drużyn pod względem czasowym.

Konkurs rozpoczął się 19, a zakończył 21 kwietnia. Pierwszego dnia drużyny wykonywały konstrukcje. Drugiego po całkowitym wyschnięciu kleju zostały przeniesione na miejsce badań wytrzymałościowych, a trzeciego dnia nastąpiło obciążanie mostów.

Podczas obciążenia mostu do 40 mm ugięcia, konstrukcja drużyny Futura Bridge wytrzymał 27,8 kg natomiast ekipy Drużyna TB 29,4kg przy podobnym ciężarze konstrukcji na poziomie 1400 gram.

Gratulujemy uczestnikom i liczymy na jeszcze lepszy wynik już za rok.

 

Katarzyna Kwiatkowska -Obrzud

Zbigniew Kotłowski

Zobacz nasze