Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wykład historyczny dla uczniów PCE

Uczestnicy projektu edukacyjnego pn. Otwarte umysły, wzięli udział w wykładzie o tematyce historycznej. Został on zrealizowany dn. 20.04.2018 r. (piątek) w Ateneum – Szkole Wyższej        w Gdańsku przez dra hab. Pana Karola Polejowskiego. Dotyczył losów politycznych, społecznych i gospodarczych Pomorza po zakończeniu II wojny światowej. Prelegent położył szczególny nacisk na fakty i ciekawostki związane z Lęborkiem oraz Ziemią Lęborską  i Kaszubami. Spotkanie w gdańskiej uczelni zostało podzielone na dwie części – pierwsza obejmowała pogadankę i rozmowę nauczającą wzbogaconą o interesujący materiał ikonograficzny, a także filmowy. Druga, to wyjście z młodzieżą w teren; wykładowca wskazywał i omawiał ważne miejsca dla każdego, kto chciałby poznać lokalną historię i historię Polski. Tak więc zwiedzaliśmy system dawnej fortyfikacji miasta, udaliśmy się na Cmentarz Garnizonowy, gdzie spoczywają m.in. zasłużeni w walce z polskim reżimem komunistycznym. Jest wśród nich legendarna Inka, stracona w 1946 r. w więzieniu w Gdańsku przy ul. Kurkowej. Na ścianie frontowej wspomnianego budynku jest tablica pamiątkowa poświęcona tej bohaterce i osobom, które zginęły tam w podobny sposób. Nasz prelegent prezentował również miejsca, skąd za czasów PRL – u funkcjonariusze milicji kierowali ogień do protestujących obywateli.

Żywa lekcja historii zaktywizowała uczniów, którzy chętnie zadawali pytania prowadzącemu zajęcia.

Celem spotkania było zmotywowanie młodych ludzi do odkrywania swojej tożsamości kulturowej. Pan Karol Polejowski wyraził nadzieję, że uczestnicy piątkowego wykładu z pomocą swoich rodziców, dziadków i pradziadków, będą z pasją poszukiwać informacji o przeszłości miasta nad Łebą i Kaszub, odnajdując w ten sposób również swoją historię…

 

Opiekun grupy uczniów (z kl. IT i IIITLa):

Sławomir Hryczak

 

Zobacz nasze