Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wykazali się wiedzą ze znajomości prawnej ochrony pracy

Dnia 21.03.2016 w  Powiatowym   Cechu  Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Lęborku odbyły się międzyszkolne eliminacje konkursu o bhp.

          Uczniowie PCE, ZSP  wzięli udział w  XVI edycji konkursu dla pracowników młodocianych,  zatrudnionych w rzemiośle,  a wykazali się  ze znajomości prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz  higieny w zakładach .  

         W  eliminacjach wzięło udział  10 uczniów:  z Powiatowego Centrum Edukacji ZSP i Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu testów stwierdziła, że największą liczbę punktów, a tym samym awans do kolejnego konkursu uzyskali uczniowie;

I miejsce uczeń z ZSMI

II miejsce Patrycja Potraca  z klasy III A

Gratulujemy !

I życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu.       

Krystyna Wudniak- Styn