Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wykazali się wiedzą o Samorządzie Terytorialnym

Konkurs w Starostwie

W dniu 10.03.2016 r. o godzinie 10:00 w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku odbył  się etap powiatowy XI Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 


Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy współpracy starostw powiatowych z terenu województwa pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego, kończących się maturą.” – informuje Starostwo.

Spotkanie u Wicestarosty

Reprezentantów  szkół ponadgimnazjalnych przywitała Pani Elżbieta Godderis – Wicestarosta Lęborski. Nauczyciele, którzy opiekowali się młodzieżą zostali zaproszeni do gabinetu Wicestarosty, gdzie przy wsparciu mediów omówiono zagadnienia historyczne naszego Samorządu.

- Wsparciem dla uczniów do przygotowania się konkursowego był głównie Internet, podręczniki i specjalistyczne książki, które wybrali nauczyciele WOS-u – podkreślali pedagodzy.

Uczniowie z PCE

Z PCE, ZSP – wystartowało w etapie powiatowym -  3 uczniów:

- Amanda Gołąbowicz – 3 TLA

-Adam Dąbek 3 TLA

-Adam Maszkowski 2 TLA

-opiekunem z  zagadnień  z WOS-u był – Pan Sławomir Hryczak.

Wrażenia po konkursie:

Uczniowie podsumowali konkurs następującymi wnioskami:

„W tym roku konkurs był trudniejszy niż to rok temu. Ale każdy z nas napisał cały test. Mamy nadzieję na dobre wyniki konkursu, gdyż przygotowaliśmy się do niego wraz z Panem Hryczakiem przez kilka tygodni. Jako uczniowie PCE – jesteśmy zadowoleni z udziału w etapie powiatowym, ponieważ „próbowaliśmy swoich sił” w rywalizacji na szczeblu przygotowanym przez Samorząd. Sam start w konkursie jest więc dla nas sporym wyróżnieniem , a także poszerzeniem wiedzy.” – dodali Amanda ,Adam i Adam.   

Sylwia Skroś