Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wycieczka do sanepidu

      Dnia 23 lutego  2018 roku uczniowie kółka chemicznego w ramach zajęć „Otwarte Umysły”  wybrali się na wycieczkę przedmiotowo – edukacyjną do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lęborku. Celem  wycieczki  było zapoznanie uczniów z pracą, zakresem prowadzonych badań oraz specjalistyczną aparaturą i wyposażeniem w Stacji. Pracownicy sanitarni oprowadzili uczniów po poszczególnych działach, zadbali również o to, by przekazywane informacje były bardzo ciekawe. Omówiono i zaprezentowano poszczególne rodzaje i elementy sprzętu używanego podczas prac w laboratorium oraz pobierania prób w danym środowisku. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zagadnienia związane z prowadzeniem analiz w laboratorium badania żywności, mikrobiologicznym, środowiska pracy ( hałasu, natężenie światła , zapylenia)  i badania wody oraz powietrza atmosferycznego.

Organizator wycieczki Krystyna Wudniak – Styn.

 

Zobacz nasze