Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wybierz Branżowe Szkoły I Stopnia w PCE!

 Wybierz Branżowe Szkoły I Stopnia w PCE!

Targi Edukacyjne!

Trzeci Dzień Targów Edukacyjnych, w PCE-ZSP,  stanowił doskonałą reklamę klas specjalizujących się  w zakresie  przygotowania  uczniów do   konkretnego zawodu:

W roku 2017/2018 pojawiła  się bowiem w naszej ofercie:

 Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata)

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Stolarz (Patronat Fabryki mebli – POLMARCO )

- Sprzedawca

- Kucharz

- Fryzjer

- Wielozawodowa ( piekarz, cukiernik, fotograf, dekarz, kamieniarz, obuwnik, szklarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, monter sieci , instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, krawiec (Patron firmy Enco Production)

Prowadzimy nabór na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych.

(wieczorowe lub zaoczne) – nowość

-Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej B.30. – 1 semestr

- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.15. – 2 semestry

- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13 – 2 semestry

-prowadzenie działalności handlowej A.22. – 2 semestry

- Montaż systemów suchej zabudowy B.07. – 2 semestry

- Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna A.50. – 2 semestry

- Projektowanie fryzur A.23. – 2 semestry

-Użytkowanie obrabiarek skrawających M.. 19. – 3 semestry

Organizujemy także nabór do Bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej w zawodzie technik informatyk.

Spotkanie z gimnazjalistami!

 Dyrektor szkoły, Pan Artur Obolewski, zachęcał uczniów gimnazjów do  zdecydowania się na wybór konkretnego zawodu. Przykładowe stoiska , na których można było:

- przygotować gofry,

- wbić gwoździe,

- poznać tajemnice stolarstwa,

- przygotować ściany do tapetowania,

- pomyśleć o wykafelkowanej łazience,

- przygotować ozdobne jajka,

- skorzystać z zabiegów fryzjerskich,

 stanowiły żywą promocję klas branżowych.

Z historii szkoły:

Zdobywanie określonych umiejętności gwarantowało zawsze stałą pracę, stwarzało  możliwości dalszego kształcenia, które w określonych warunkach wpływały   na jakość świadczonych usług.

PCE-ZSP!

Sylwia Skroś

 

Zobacz nasze