Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Współpraca doradców zawodowych

14.06.2021 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie sieci doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Lęborskiego. Uczestników przywitał Dyrektor PCE Pan Artur Obolewski i podziękował za współpracę, która trwa już od 2016 r. Podkreślił znaczenie wsparcia doradców zawodowych dla rozwoju zawodowego i edukacyjnego uczniów kończących szkołę podstawową. Wyraził także nadzieję na utrzymanie efektywnego współdziałania pomiędzy placówkami edukacyjnymi na tym polu w kolejnym roku szkolnym.

Zgromadzeni podsumowali zadania realizowane w latach 2016 – 2021 w PCE i innych szkołach Powiatu Lęborskiego na rzecz wsparcia młodzieży w planowaniu jej przyszłości zawodowej i związanej z kształceniem. Przewidziano również kolejne – na rok 2021/2022.

Inicjatorkami poniedziałkowego spotkania były przedstawicielki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lęborku: Pani Bożena Murawska – Konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego i Pani Magdalena Maziarz – Pedagog.

Dziękujemy sieci doradców zawodowych za współpracę i zapraszamy do wspólnych przedsięwzięć w nadchodzącym roku szkolnym!

Sławomir Hryczak

Zobacz nasze