Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Współpraca artystyczna PCE z MDK w Lęborku

 Dzięki życzliwości MDK-u w Lęborku, nasza szkoła wzbogaciła hol pomiędzy biblioteką, a multimedialną Czytelnią, w prace plastyczne, które powstały w ramach miejskich  plenerów i zajęć poprowadzonych przez panią Alinę Walkusz. Takie wykorzystanie przestrzeni szkolnego korytarza  zmusza uczniów do rozbudzania  zmysłów,  do zainteresowania się sztuką, do codziennego  podziwiania prac, a także  zacieśniania współpracy pomiędzy naszymi placówkami oświatowymi. Galeria wystawowa obrazów to także zwrócenie uwagi na kulturę, która inspiruje, poprawia młodzieńczy humor, a także współgra z książkami z zakresu tematyki dotyczącej zajęć artystycznych.

Sylwia Skroś