Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Weronika Iłgowska zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie bhp w Warszawie

           23 maja 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbył się   finał XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”. Organizatorami konkursu są Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Uczniowie z zakładów rzemieślniczych z całego kraju  rozwiązywali test składający się ze 100 pytań. Weronika wraz z uczniem  ze szkoły ZSMI z Lęborka zajęła  drużynowo III miejsce. Uczennica Iłgowska  odebrała gratulacje z rąk  prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jana Gogolewskiego i zastępcy głównego inspektora pracy Bogdana Drzastwy. Obecni byli również przedstawiciel CIOP-Alfred Brzozowski, oraz Ministerstwa Edukacji- Danuta Maciejko.

Dziękuję Weronice za godne reprezentowanie naszej szkoły!

  Opiekun ; Krystyna Wudniak-Styn

 

Zobacz nasze