Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Weronika Iłgowska zajęła II miejsce w konkursie regionalnym dla młodocianych pracowników w Słupsku!

 W dniu 10 kwietnia 2018r. o godz. 11.00 w Izbie Rzemieślniczej w Słupsku odbył się XVIII Regionalny   Konkurs  wiedzy o zasadach  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „ Bezpiecznie od startu”. Patronat nad konkursem oprócz Izby, objęło Kuratorium Oświaty oraz Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku – Oddział w Słupsku. Komisja konkursowa w składzie: Henryk Raczek – Państwowa Inspekcja Pracy, Bronisław Kisiel – Kuratorium Oświaty oraz Monika Muras Izba Rzemieślnicza po sprawdzeniu testów wielokrotnego wyboru wyłoniła zwycięzców.

Dnia 23 maja 2018r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Weronika  Iłgowska  będzie brała udział w etapie ogólnopolskim . Serdeczne  gratulacje i życzenia powodzenia w stolicy !

                                                                               Opiekun Krystyna Wudniak-Styn

PCE-ZSP

 

 

 

Zobacz nasze