Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

W poniedziałek podnieśliśmy flagę!

 W poniedziałek 26  lutego klasy mundurowe Powiatowego Centrum Edukacyjnego , w tym klasy trzecie biorące udział w projekcie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej , po raz kolejny  rozpoczęły cotygodniową uroczystość podniesienia flagi państwowej na maszt i odśpiewania Hymnu Państwowego.    

Zajęcia cykliczne!

Od tego momentu klasy mundurowe  co tydzień w poniedziałek stawać będą przed zajęciami programowymi o godzinie 8.00 na uroczystej zbiórce w czasie  której poczet flagowy szkoły wciągnie na maszt flagę państwową,  a uczniowie odśpiewają hymn państwowy.

 - Apel  w obecności Dyrektora szkoły – Pana  Artura Obolewskiego – poprowadził Pan Sławomir Głowacki.

Zobacz nasze