Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę zbrojnego ataku ZSRR na Polskę

 Dyrektor Pan Artur Obolewski wraz z grupą uczniów klasy IITle (technik logistyk – profil wojskowy) pod opieką nauczyciela Pana Sławomira Hryczaka, reprezentował  PCE – ZSP 18. września 2017 r. w trakcie obchodów 78. rocznicy sowieckiej napaści na ziemie polskie. Młodzież z klasy mundurowej była odpowiedzialna za sztandar naszej szkoły.

Uroczystość miała miejsce w Lęborku przed pomnikiem poświęconym pamięci Zesłańców Sybiru. Ich historię przedstawił zgromadzonym Pan Witold Bań – Prezes Terenowego Koła Związków Sybiraków w Lęborku. Burmistrz Miasta Lęborka – Pan Witold Namyślak natomiast, podkreślił znaczenie tragicznych wydarzeń okresu II wojny światowej, w szczególności tych z 17. września 1939 r., dla losów Polaków.

Na zakończenie obchodów rocznicowych goście złożyli wiązanki pod pomnikiem. Hołd ofiarom radzieckiego reżimu totalitarnego oddali także żołnierze z Jednostki Wojskowej w Lęborku salwą honorową.

 

Sławomir Hryczak