Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Uroczyste wręczenie ryngrafu nadało nowego spojrzenia na służby zawodowe. Poznaj realizację programu pilotażowego MON!

Uroczyste wręczenie ryngrafu nadało nowego spojrzenia na służby zawodowe. Poznaj realizację programu pilotażowego MON!

Współpraca z WKU!

20.09.2017 roku, w świetlicy szkolnej PCE-ZSP, odbyło się spotkanie z przedstawicielem WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SŁUPSKU. Kpt. Piotr Jagodziński omówił podstawowe aspekty prawne kierujące przyszłe losy naszych uczniów, z  klas mundurowych, do związania dalszych losów zawodowych z korpusami podoficerów. O roli zaszeregowania w wojsku decyduje bowiem  obrana ścieżka edukacyjna, która ,zaraz  po szkole średniej, potrzebuje do służby  

  • podoficerów młodszych,
  • podoficerów,
  • podoficerów starszych.

Słowo wstępne!

Dyrektor szkoły – Pan Artur Obolewski – nakreślił  młodzieży charakter spotkania i  podkreślił, że zajęcia stanowią zasadniczy trzon programu pilotażowego MON, który w 2017/2018 roku jest realizowany na terenie PCE-ZSP.  

W dalszej części zebrania kpt. Piotr Jagodziński wręczył -  Dyrektorowi naszej szkoły -  specjalny ryngraf. Taka forma ozdoby stanowi pokreślenie  roli i zasad budowania wspólnego patriotyzmu -  dążącego do wymienienia zasług  wszystkich żołnierzy.

Zakres programu MON!

Przypominamy:

W zakresie promocji tego programu zostaną przeprowadzone rozbudowane zajęcia z przedmiotu  „edukacja wojskowa”  - w klasie III i pierwszym półroczu klasy IV.

W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zrealizowany specjalny program MON: „ Program nauczania  dla szkół ponadgimnazjalnych  przedmiotu Edukacja wojskowa”.

Eksperymentalny program przewiduje następujące formy nauczania:

„ – teoretycznego – w wymiarze 1 godziny tygodniowo,

- praktycznego – w formie szkoleń organizowanych  przez jednostkę wojskową, 1 dzień  szkoleniowy w miesiącu – łącznie 8 godzin  lekcyjnych,

- praktycznego – w formie kilkudniowego  obozu szkoleniowego na obiektach  poligonowych ( w drugim  półroczu  klas III lub podczas wakacji po III klasie),

- samokształcenia – m.in. z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz pomocy szkoleniowych”. – MON.

W szeregach!

Każde  powołanie do służby zawodowej należy określić  na zasadzie stałej współpracy i  formy kontraktowej. Decyzja ukierunkowania wszystkich  działań  na nowe perspektywy  pracy  żołnierskiej powiązana jest z dobrowolnym podjęciem  jej przez odpowiednio wykształconych ludzi.


Jak podaje WKU:

„KANDYDATOM NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH OFERUJEMY:

  • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania,
  • urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej,
  • jednorazowy zwrot kosztów za przejazd (wraz z rodziną) do wybranej miejscowości w kraju,
  • dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej,
  • nagrody uznaniowe,
  • odprawę pieniężną po zakończeniu służby.”

Sylwia Skroś

Zobacz nasze