Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Udział uczniów PCE w wykładzie WSAiB

 W czwartek 15.02.2018 r. uczniowie z klas technik logistyk (profil wojskowy) – IIITLa i IIITLb, uczestniczyli w wykładzie na temat broni współczesnego pola walki. Przygotowała go Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni a zorganizowała w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku. Prelegent bardzo interesująco i przystępnie zaprezentował zgromadzonym broń krótką oraz długą używaną przez armie na świecie w XX i XXI stuleciu. Zwracał on uwagę na innowacyjne rozwiązania wybranych modeli i stopień ich niezawodności  w różnych warunkach bojowych. Pokaz broni palnej został urozmaicony ciekawą prezentacją multimedialną. Prowadzącego wspomagał asystent we współczesnym umundurowaniu wojskowym.

 

Sławomir Hryczak