Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Udział PCE w XIII Forum Historyków Wojskowości

 Udział PCE w XIII Forum Historyków Wojskowości

W czwartek 22. września 2016 r. w sali audytoryjnej Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, odbyło się spotkanie pracowników naukowych oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Miało ono na celu prezentację i omówienie problematyki związanej z:

•     powinnościami żołnierskimi w różnych okresach dziejowych Polski,

•     Żołnierzami Wyklętymi,

•     polskimi żołnierzami w niewoli podczas konfliktów zbrojnych,

•     tradycjami Polskiej Marynarki Wojennej,

•     rolą dowódcy wojskowego na współczesnym polu walki,

•     genezą Forum Historyków Wojskowości oraz perspektywą jego rozwoju, ewolucji,

•     miejscem i znaczeniem polskiej historii wojskowej w środowisku międzynarodowym.

Uwagę uczestników tego przedsięwzięcia zwracał wysoki poziom merytoryczny przedstawianych kolejno tematów przez poszczególnych prelegentów. Wypowiedzi badaczy historii polskiej wojskowości były często wzbogacane interesującymi materiałami w ramach projekcji multimedialnej. Jeden z wniosków ogólnych dotyczących spotkania, odnosił się do potrzeby poprawy jakości warsztatu pracy współczesnych historyków zajmujących się militarną przeszłością kraju, z naciskiem na doskonalenie metodologii.

Prezydent RP Andrzej Duda, objął honorowy patronat nad XIII edycją wspomnianego wydarzenia.

Podczas gdyńskiego forum naszą szkołę reprezentował nauczyciel historii i wos-u – Sławomir Hryczak.

 

Sławomir Hryczak

Zobacz nasze