Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Uczestniczyli w grze paintballowej na ośrodku szkoleniowym „Delta”

 W dniu 26 października br. uczniowie klasy 1 TLa wraz z wychowawcą Sławomirem Głowackim oraz opiekunem wycieczki Sławomirem Hryczakiem uczestniczyli w grze paintballowej na ośrodku szkoleniowym „Delta” w miejscowości Darżyno k. Potęgowa. Celem pobytu było nawiązanie więzi koleżeńskich wśród uczniów klasy pierwszej oraz zapoznanie z warunkami i elementami taktyki wojskowej. Zajęcia odbywały się w oparciu o 5 scenariuszy działań pozorowanych. Na początku uczniowie zostali zapoznani z warunkami bezpieczeństwa oraz kompleksem poligonowym „Delta”. Następnie każdy ze szkolonych otrzymał umundurowanie ćwiczebne a dziewczęta dodatkowo wyposażono w kamizelki kuloodporne. Po otrzymaniu broni prowadzący grę przedstawił scenariusz pierwszego etapu w którym uczniowie mieli głównie prowadzić działania pozycyjne z niewielkim wykorzystaniem  elementów taktyki. Drugi i trzeci scenariusz polegał na zdobyciu flagi i utrzymaniu jej w jak najdłuższym czasie. W tym elemencie uczniowie musieli wykazać się dużą pomysłowością, kombinacją działań oraz wykorzystaniem różnych technik pokonywania terenu. Czwarty i piaty etap-  najbardziej dynamiczny, ukierunkowany był na ochronie VIP- a.  Zajęcia pomimo wykorzystania atrakcyjnej fabuły i wyjątkowego sprzętu ( markery, makiety, okopy, elementy urbanistyki, zadymianie terenu i efekty specjalne) cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zwieńczeniem wysiłku uczniowskiego było wspólne  ognisko z kiełbasą w tle.

Sławomir Głowacki