Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Uczestniczyłeś kiedyś w Festiwalu Głośnego Czytania Hamleta? Przeczytaj to! - pytanie na ciekawość!

 Uczestniczyłeś kiedyś w Festiwalu Głośnego Czytania Hamleta? Przeczytaj to!- pytanie na ciekawość!

To jest pytanie: Co się zaraz stanie?

Rozpoczyna się bowiem Festiwal łączący ludzi w jednej wybranej klasie ( 2TLB  z PCE- ZSP). Na  plan pierwszy wkracza – książka – symbol czytelnictwa. Wyłożone nowe  woluminy ustawiają się w jednym rzędzie, aby młode pokolenie wydobyło z nich:

-  literki, słowa i zdania.

Zgrabny ciąg  wypowiedzi potwierdza fakt, że głośne czytanie – pozostaje w interpretacji  osób odważnych. Festiwal  wymusza bowiem wyjście przed szereg i zaprezentowanie oryginalnej  wersji „Hamleta”. 

A On mówi:

 

„Hamlet”

„A więc je przyjmij jako nieznajome.

Więcej jest rzeczy w niebie i na ziemi, Honoratio,

Niż się ich śniło waszej filozofii.

Lecz zbliżcie się.”

Zbliżasz się do kolejnego punktu programu NPRC – którego warunkiem jest przygotowanie wydarzenia promującego czytelnictwo. Trudno jest zatem obyć się bez czytania. Trudno jest zatem przejść obojętnie obok Szekspira.

On prowadzi do:

Fortinbras

„Idź, kapitanie, i duńskiego króla

Pozdrów ode mnie. Donieś  mu, że licząc

Na przyzwolenie mu dane,  Fortinbras

Prosi o zgodę na swobodny przemarsz

Przez to królestwo. Znasz  miejsce spotkania.

Gdyby  chciał widzieć  nas jego majestat,

Sami  stawiamy się przed nim. Tak powiedz.”

Mówisz, że świat literatury zawiera wszystkie mądrości życiowe na zwykłych kartkach papieru. Uważasz, że poglądy wpływają na kształt młodzieńczych marzeń. Jednak wspólne ich wygłoszenie podczas zajęć bibliotecznych oznacza -  w XXI wieku – kreatywne zmierzenie się z naszym „tu i teraz”. Szekspir zachęca do chwil pełnych  refleksji. Szekspir – szkolny mistrz pióra. Filozof życia. Otwiera nam drzwi do królestwa.

Bo …..

„Być albo nie być?” – to jest zasadnicze uczniowskie pytanie.

Tak się  nostalgicznie prezentuje  nasza „Pierwsza”:

Forma wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.

Realizacja założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  w PCE-ZSP.

Sylwia Skroś