Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Tworzyli "Biznes plan przedsiębiorczego absolwenta"

 Tworzyli "Biznes plan przedsiębiorczego absolwenta"

Konkurs "Biznes plan przedsiębiorczego absolwenta" organizowany  w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG  w partnerstwie  z  Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku  został rozstrzygnięty.

Zgodnie z regulaminem konkursu biznes plany zostały sporządzone i dostarczone w terminie. Prace były ciekawe, a autorzy wykazali się innowacyjnością i twórczością.

Biznes  plan złożyli uczniowie: Natalia Patocka i Ewelina Formela II A (sprzedawcy), Klaudia Czerwińska IIIB (fryzjer), Patryk Grzenkowicz II TLa (technik logistyk) i Maciej Koszałka  IV TLA (technik logistyk).

Zwyciężczynią konkursu została Klaudia Czerwińska, która przechodzi do II etapu i będzie reprezentowała szkołę w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości dnia 17.11.2016 r.  Odbędzie się on w ZSM-I w Lęborku w godzinach 10-14, na który serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Nagrodzonymi pracami są:

Biznes plan wykonany przez Klaudię Czerwińską

Biznes plan uczennic: Natalii Potockiej  i Eweliny Formeli

 

Dziękujemy uczniom  za zaangażowanie i gratulujemy wyróżnionym.

Skład komisji oceniającej:

przewodnicząca- mgr inż. Zenona Gawrylak

członkowie: mgr Irena Małachowicz

                         mgr Brygida Stasiak

                                                                                                                                                                 opiekunowie

Irena Małachowicz

                                                                                                                                                                 Brygida Stasiak

 

                                                                              

Zobacz nasze