Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

TB i OZE – priorytetami kształcenia

Technik budownictwa oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej priorytetowymi kierunkami kształcenia zawodowego na Pomorzu

Pod takim hasłem nasza szkoła prezentowała ofertę edukacyjną na rok 2016/2017 wśród uczniów klas III Gimnazjum w Sierakowicach oraz w Łęczycach. Wspomniane szkoły zaprosiły PCE – ZSP do udziału w zorganizowanych przez siebie Giełdach Szkół Ponadgimnazjalnych. Sierakowice przygotowały spotkanie 5 kwietnia a w Łęczycach odbyło się ono 6 kwietnia.

Młodzież gimnazjalna ze wspomnianych placówek została zapoznana z propozycjami kształcenia dotyczącymi technikum a także popularnej „zawodówki”.

Cykl kształcenia dla oddziałów technikalnych trwa 4 lata i w rezultacie absolwenci zdobywają konkretny zawód (technika) oraz są przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego. Zaliczenie matury jest konieczne jeżeli planujemy kontynuowanie nauki na studiach. Tak więc w roku szkolnym 2016/2017 umożliwiamy kształcenie w jednym z trzech wybranych profili:

 • technik budownictwa;
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • technik logistyk (profil wojskowy).

Każda z tych propozycji uwzględnia bieżące potrzeby lokalnego i krajowego rynku pracy. Technicy budownictwa to fachowcy potrzebni podczas projektowania różnorodnych obiektów i nadzorowania procesu ich powstawania. Mogą oni znaleźć zatrudnienie nie tylko w przedsiębiorstwach zajmujących się budownictwem mieszkaniowym ale również poszukiwać pracy u przedsiębiorców budujących wielkopowierzchniowe sklepy, magazyny, galerie handlowe oraz hale.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z kolei, to wciąż interesująca nowość w naszym regionie. W związku z rozwijającą się ekologiczną produkcją energii elektrycznej i cieplnej („grzewczej”), jest zapotrzebowanie na specjalistów mających wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie montażu, konserwacji i obsługi m.in. siłowni wiatrowych i paneli słonecznych.

Technik logistyk to następna profesja, bez której nie mogłyby funkcjonować zakłady pracy mające zaplecze transportowe oraz magazynowe. Technik logistyk bowiem potrafi zorganizować w należyty sposób transport ludzi oraz towarów. Oprócz tego posiada umiejętności związane z magazynowaniem różnorodnych artykułów.

Zasadnicza szkoła zawodowa natomiast, także zapewnia uzyskanie zawodów, które stwarzają możliwości zdobycia dobrze płatnej pracy. Mowa tutaj o takich profesjach jak:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • stolarz;
 • sprzedawca;
 • fryzjer;
 • kucharz;

oraz aż 12, jakie są propozycjami w klasie wielozawodowej, czyli:

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • murarz – tynkarz;
 • krawiec;
 • piekarz;
 • cukiernik;
 • dekarz;
 • kamieniarz;
 • złotnik – jubiler;
 • zegarmistrz;
 • obuwnik;
 • fotograf;
 • szklarz.

Wybranej specjalności absolwenci gimnazjum uczą się przez 3 lata, zdobywając tytuł pracownika wykwalifikowanego. Zajęcia praktyczne dla zawodów monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz stolarz, są organizowane w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku (CKP). Poznający pozostałe profesje, odbywają je w prywatnych zakładach rzemieślniczych.

Akcję promocyjną prowadziła Wicedyrektor Szkoły Danuta Milewska – Biały przy udziale nauczyciela przedmiotów logistycznych – Sławomira Głowackiego, doradcy zawodowego – Sławomira Hryczaka i pracownika administracyjnego CKP – Andrzeja Burghardta. Nasze przedsięwzięcie wsparli również uczniowie z klas mundurowych – ITLa i ITLb.

Dziękujemy organizatorom Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach oraz Łęczycach za współpracę.

Zapraszamy zainteresowanych gimnazjalistów do wyboru naszych profili kształcenia – istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań informacyjnych w PCE – ZSP ze wszystkimi, którzy chcieliby bliżej poznać specyfikę naszej szkoły i jej bazę dydaktyczną.

Sławomir Hryczak