Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Szkolny etap Konkursu „Polska w Unii”

W PCE – ZSP odbył się I etap Konkursu „Polska w Unii”, sprawdzający wiedzę młodzieży związaną z następującą problematyką:

1. Fundamentalne zasady integracji europejskiej.

2. Podstawy prawa wspólnotowego.

3. System instytucjonalny i rola Parlamentu Europejskiego.

4. Funkcjonowanie runku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Do rywalizacji przystąpiło trzech uczniów z klasy IIITLa (technik logistyk – profil wojskowy). Dwie osoby z najwyższymi wynikami, czyli Amanda Gołąbowicz i Adam Dąbek, wezmą udział w zmaganiach konkursowych na szczeblu wojewódzkim, które zaplanowano na 13 kwietnia. Organizator konkursu – Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, przewiduje w II etapie poszerzenie zakresu tematycznego pytań o zagadnienia dotyczące najistotniejszych, bieżących wydarzeń z życia Unii Europejskiej, a więc:

1. Polityki migracyjnej i azylowej.

2. Bezpieczeństwa energetycznego, socjalnego i obronnego.

3. Ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Konkurs zrealizowany w naszej szkole miał formę testu składającego się z 25 pytań przygotowanych przez organizatora. W każdym zadaniu tylko jedna odpowiedź była prawidłowa.

Uczniom zakwalifikowanym do konkursu wojewódzkiego gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie!

                                                                                                                   Sławomir Hryczak