Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w 2015 roku

  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2015 r. w naszej szkole przebiegał bardzo pracowicie.

 Młodzież z PCE, ZSP -   wzięła udział w spotkaniu , które zorganizował  Powiatowy Urząd Pracy

w Lęborku dnia 19 listopada 2015r w Starostwie Powiatowym.

Celem tego przedsięwzięcia była promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia warsztatów z doradcą zawodowym poprzez zbadanie swoich predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Można było uzyskać informacje o sposobie postępowania i procesie zakładania przedsięwzięcia gospodarczego, wymaganiach i niezbędnych dokumentach od przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces uruchomienia działalności gospodarczej, m.in. Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość w naszym regionie.

W dniu 24 listopada uczniowie brali udział w spotkaniu z przedstawicielem ZUS dotyczącym zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych.

         Spotkania były pouczające i bardzo ciekawe. Tegoroczny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości został przeprowadzony z udziałem opiekuna  Pani Irena Małachowicz.

Irena Małachowicz