Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

„Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły.”

 „Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły.”

Talmud

Poranek - 4 września 2017 - zapisuje kartki oświatowej historii młodzieńczymi przygotowaniami do kolejnego stopnia edukacji. Dla klas wdrapujących się na  szczeble  dobrze znanego Technikum, jak i nowej Branżowej Szkoły I Stopnia,  spotkanie, w sali gimnastycznej PCE-ZSP, wiąże się z wysłuchaniem przemówienia  Dyrektora placówki – Pana Artura Obolewskiego.

W tłumie!

Wynika z niego, że,  w roku szkolnym 2017/2018, uczniowie wkroczą w dalszą część projektów: „Otwartych Umysłów”, „Kompetencji Zawodowych” oraz nowego  Pilotażowego Programu skierowanego  na klasy mundurowe.

Od tego roku startuje program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej – Certyfikowanych Pionów Wojskowych Klas Mundurowych.

Uczniowie z Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku zakwalifikowali się, jako reprezentanci jednej z dwóch szkół  na terenie województwa pomorskiego, do pilotażowego programu klas mundurowych określanego jako: „Edukacja Wojskowa w Szkołach Ponadgimnazjalnych Prowadzących klasy Mundurowe”.

Zakres programu MON!

W zakresie promocji tego programu zostaną przeprowadzone rozbudowane zajęcia z przedmiotu  „edukacja wojskowa”  - w klasie III i pierwszym półroczu klasy IV.

W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zrealizowany specjalny program MON: „ Program nauczania  dla szkół ponadgimnazjalnych  przedmiotu Edukacja wojskowa”.

Eksperymentalny program przewiduje następujące formy nauczania:

„ – teoretycznego – w wymiarze 1 godziny tygodniowo,

- praktycznego – w formie szkoleń organizowanych  przez jednostkę wojskową, 1 dzień  szkoleniowy w miesiącu – łącznie 8 godzin  lekcyjnych,

- praktycznego – w formie kilkudniowego  obozu szkoleniowego na obiektach  poligonowych ( w drugim  półroczu  klas III lub podczas wakacji po III klasie),

- samokształcenia – m.in. z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz pomocy szkoleniowych”. – MON.

Planowane efekty dla ucznia:

„- odbycie skróconego , poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończących  się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,

- pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk  Obrony Terytorialnej  oraz innych  rodzajów  służby wojskowej,

- przyjęcie na studia  wojskowe  na preferowanych  warunkach ( dodatkowe punkty  podczas rekrutacji),

- uzyskanie państwowego  certyfikatu  z zakresu pierwszej pomocy,

- dofinansowanie  zakupu  umundurowania i sprzętu do szkolenia,

- dofinansowanie  kursu  na prawo jazdy  kategorii B”.

Cenne lekcje!

 Wartość dodatkowych lekcji przełoży się w przyszłości na  podniesienie wykształcenia naszej młodzieży, na zdobycie umiejętności wykraczających poza program oświatowy. Mała ilość osób, w każdej z grup, zapewni także komfortowe warunki do pracy.

Podczas spotkania w sali gimnastycznej Dyrektor  przypomniał o:

-  możliwości zakupu -   na terenie szkoły -  biletów  autobusowych,

- zakazie korzystania, na terenie szkoły,  z telefonów komórkowych,

- konieczności noszenia identyfikatorów,

- parkowaniu samochodów na specjalnie wyznaczonych miejscach postojowych,

- obowiązku uczęszczania na zajęcia lekcyjne,

- noszeniu podręczników i zeszytów.

Podczas przywitania  roku dla  klas I:

- przybliżył warunki nauczania zaplanowane w kilku budynkach PCE –ZSP,

- bazę szkoły, czyli warsztaty CKP,

-  kadrę nauczycielską.

Dyrektor  - Pan Artur Obolewski -  życzył wszystkim owocnej pracy w nowym roku szkolnym: 2017/2018.

 Sylwia Skroś

Zobacz nasze