Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Stworzyliśmy gigantyczną zakładkę do książki

 Uczniowie klasy - 3a  z PCE, ZSP - mieli za zadanie pobić rekord PCE, ZSP i stworzyć największą szkolną zakładkę do książki  ukształtowaną w formie  letniego, cudownego,  kwiatka. Na początku pracy zespołowej powstał więc  szkielet  plastycznych naszego dzieła, do którego wykorzystaliśmy głównie  kolorowy papier i skrawki tapet, aby na plastycznym szablonie zostały następnie poukładane biblioteczne woluminy.  W dalszej części warsztatów  tytuły książek  zostały przeniesione na nowy twór. Powstała w ten sposób literacka zakładka miała rozwijać zarówno talenty artystyczne, jak  i  czytelnicze, a przy okazji promować książki.

Taka plastyczna reklama woluminów to bowiem nie tylko dobra zabawa z młodymi ludźmi, czy wykonana estetyczna zakładka do książki, ale  warsztatowa praca twórcza, której celem jest obcowanie z różnymi autorami literackich dzieł, ukazywanie naszego szkolnego księgozbioru, trening intelektualny uczniów, przenoszenie ręczne  tytułów na papier i oryginalny zamysł artystyczny promujący - bibliotekę  PCE, ZSP.

Gigantyczna zakładka kwiatowa to w rzeczywistości dzieło   zespołowe grupy młodzieży, które w te jesienne dni zdecydowanie rozwesela wnętrze biblioteki i poprawa  wszystkim humor. 

Pod koniec zajęć omówiliśmy także wykorzystanie nośników  papierowych  i elektronicznych mediów do promocji zadań wykończeniowych w budownictwie ( głównie odbyło się to na przykładzie położenia paneli podłogowych), aby w umiejętny sposób zareklamować w przyszłości  - swoją  prywatną  firmę. 

Sylwia Skroś