Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Startuje program pilotażowy MON – Certyfikowanych Pionów Wojskowych Klas Mundurowych

 Startuje program pilotażowy MON – Certyfikowanych Pionów Wojskowych Klas Mundurowych

Projekt dla klas wojskowych!

Startuje program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej – Certyfikowanych Pionów Wojskowych Klas Mundurowych.

Uczniowie z Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku zakwalifikowali się, jako reprezentanci jednej z dwóch szkół  na terenie województwa pomorskiego, do pilotażowego programu klas mundurowych określanego jako: „Edukacja Wojskowa w Szkołach Ponadgimnazjalnych Prowadzących Klasy Mundurowe”.

Zakres programu MON!

W zakresie promocji tego programu zostaną przeprowadzone rozbudowane zajęcia z przedmiotu  „edukacja wojskowa” -  w klasie III i pierwszym półroczu klasy IV.

W ramach tego przedsięwzięcia zostanie zrealizowany specjalny program MON: „ Program nauczania  dla szkół ponadgimnazjalnych  przedmiotu Edukacja wojskowa”.

Eksperymentalny program przewiduje następujące formy nauczania:

„ – teoretycznego – w wymiarze 1 godziny tygodniowo,

- praktycznego – w formie szkoleń organizowanych  przez jednostkę wojskową, 1 dzień  szkoleniowy w miesiącu – łącznie 8 godzin  lekcyjnych,

- praktycznego – w formie kilkudniowego  obozu szkoleniowego na obiektach  poligonowych ( w drugim  półroczu  klas III lub podczas wakacji po III klasie),

- samokształcenia – m.in. z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz pomocy szkoleniowych”. – MON.

Dotychczasowa współpraca  z Jednostką Wojskową – 1 Lęborskiego batalionu zmechanizowanego  im. generała Jerzego Jastrzębskiego zaowocowała bowiem  wybraniem do tego pilotażowego programu właśnie PCE -ZSP. Dzięki tak owocnej  kooperacji z ppłk Radosławem Wojciechowiczem możliwa jest zgodna i kreatywna realizacja zajęć wojskowych  zauważonych i solidarnych z MON  w naszym  kraju.  

Planowane osiągnięcia!

Jeśli zespołowy projekt pilotażowy okaże się sukcesem, to będzie wprowadzony w następnych latach we wszystkich klasach wojskowych.  W PCE-ZSP planowany jest udział uczniów z 2 klas: TLA, TLB.

Koordynatorem wszystkich działań projektowych będzie MON, które gwarantuje szkole program wzbogacony „ udziałem żołnierzy  jako wykładowców i instruktorów, na terenie jednostek wojskowych i wojskowych obiektów szkoleniowych, z wykorzystaniem sprzętu  i wyposażenia wojskowego”.

Planowane efekty dla ucznia:

„- odbycie skróconego , poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończących  się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,

- pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk  Obrony Terytorialnej  oraz innych  rodzajów  służby wojskowej,

- przyjęcie na studia  wojskowe  na preferowanych  warunkach ( dodatkowe punkty  podczas rekrutacji),

- uzyskanie państwowego  certyfikatu  z zakresu pierwszej pomocy,

- dofinansowanie  zakupu  umundurowania i sprzętu do szkolenia,

- dofinansowanie  kursu  na prawo jazdy  kategorii B”.

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku

Warto odwiedzić:

MON - http://www.mon.gov.pl

Otwórz link, który zawiera: Wykaz szkół zakwalifikowanych do projektu.