Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Sprawdź: Życzenia - na Rok Szkolny 2017/2018!

Europo, wróć do swoich korzeni

Jan Paweł II        Gdańsk, 29. 08. 2017 r.

Życzenia – Rok Szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy,

Nowy rok szkolny 2017/2018 to także czas końca czteroletniej kadencji w NSZZ „Solidarność”. Tym bardziej więc nastał czas podsumowań, refleksji nad tym, co było, co może być. Serdecznie dziękujemy za ten czas współpracy z dyrekcjami – współpracownikami ze szkół i przedszkoli, z organami prowadzącymi, z nadzorem kuratoryjnym.

Dziękując wszystkim za współpracę, inspirację, mamy świadomość, że zadań i nieuniknionych napięć zapewne będzie sporo. Dlatego też życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i wśród całej społeczności szkolnej, prosimy o dalszą współpracę i solidarność.

                                                            Prezydium Sekcji:

Wojciech Książek (przewodniczący), Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego),

Anna Kocik (zastępca przewodniczącego, skarbnik), Hanna Minkiewicz (sekretarz),

Bożena Brauer, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra

Zobacz nasze