Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Sprawdź - stypendium z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

 Sprawdź -  stypendium  z Fundacji Edukacyjnej  im. Jerzego Juzonia

Jesteśmy Fundacją, która pomaga młodym ludziom o niskich dochodach, pochodzącym z obszarów wiejskich. Niejednokrotnie zdarza się, że stypendium przyznawane maturzyście jest jedyna szansą aby podjąć studia w większym mieście. Stypendium skierowane jest do maturzystów 2017 i 2016r, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną po raz
pierwszy studia.

Obecnie przeprowadzamy kolejna już akcję informacyjno-promocyjną poprzez m.in. wysłanie plakatów do liceów i techników.
Zależy nam aby jak najwięcej przyszłych studentów dowiedziało się o pomocy jaką oferuje Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia !

Na plakacie, podane są ogólne warunki uzyskania stypendium w roku akademickim 2017/2018, a szczegóły dostępne w Regulaminie na stronie internetowej Fundacji.

Strona Fundacji:  www.fejj.pl

Zobacz nasze