Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Sprawdź regulamin konkursu na najlepszy „Biznes Plan Przedsiębiorczego Absolwenta”

 Sprawdź regulamin konkursu na najlepszy „Biznes Plan Przedsiębiorczego Absolwenta”

 

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości IDG.

 Termin: 03.10.2016 – 17.11.2016 roku

Organizatorzy – PUP w Lęborku

Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibie PUP i na stronie:

www.pup.lebork.pl

http://www.pup.lebork.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:117.html

Uczniowie , którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o zgłoszenie się do dnia:

7.10.2016 roku do Pani Ireny Małachowicz lub Pani Brygidy Stasiak