Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Sprawdź nowe kierunki kształcenia. Poznaj Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe!

Sprawdź nowe kierunki kształcenia. Poznaj Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe!

Rozpocznij  edukację w PCE-ZSP!

Rok 2017/2018 to szeroki diapazon ofert edukacyjnych przygotowanych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. Specjalistyczne kierunki kształcenia dla młodzieży i Dorosłych, podbudowane bezpłatnymi Kwalifikacyjnymi Kursami Zawodowymi, to gwarancja  utrzymania odpowiedniego prestiżu klas: Technikalnych i Branżowych I Stopnia.

Wybierz nowe kierunki kształcenia!

Dobrze wykształcona kadra nauczycielska motywuje naszych Uczniów do dążenia w kierunku zdobywania nowych umiejętności zawodowych ukształtowanych na bazie: wiedzy, nowinek technologicznych, zajęć specjalistycznych zawodowych,  praktyk, jak i nakłania do samodzielnego budowania pasji. Po ukończeniu szkoły, Mistrzowie określonych specjalizacji, są zawsze poszukiwani na rynku pracy. Jako pracownicy odznaczają się fachowością, sumiennością, a także indywidualnym podejściem do wyuczonego zawodu.

Zdecyduj się  na naukę w PCE-ZSP.

Wybierz  nasz profesjonalizm.

 Sprawdź ofertę na rok 2017/2018!

Oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

1. Technikum (4 lata)

- Technik logistyk – profil wojskowy

(Patronat Jednostki Wojskowej w Lęborku)

- Technik budownictwa – profil inżynieryjno – woskowy (Patronat firm budowlanych )

- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

(Patronat – PGE Energia Odnawialna)

2. Branżowa Szkoła 1 Stopnia (3 lata)

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Stolarz (Patronat Fabryki mebli – POLMARCO )

- Sprzedawca

- Kucharz

- Fryzjer

- Wielozawodowa ( piekarz, cukiernik, fotograf, dekarz, kamieniarz, obuwnik, szklarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, monter sieci , instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, krawiec (Patron firmy Enco Production)

Prowadzimy nabór na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób dorosłych.

(wieczorowe lub zaoczne) – nowość

-Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej B.30. – 1 semestr

- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych T.15. – 2 semestry

- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13 – 2 semestry

-prowadzenie działalności handlowej A.22. – 2 semestry

- Montaż systemów suchej zabudowy B.07. – 2 semestry

- Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna A.50. – 2 semestry

- Projektowanie fryzur A.23. – 2 semestry

-Użytkowanie obrabiarek skrawających M.. 19. – 3 semestry

Organizujemy także nabór do Bezpłatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej w zawodzie technik informatyk.

 

Zobacz nasze