Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Sprawdź , jak badaliśmy komunikację w terenie i w Eurofoto! - Program Autorski!

 Sprawdź , jak badaliśmy komunikację w terenie i w Eurofoto!

Liczy się stały kontakt!

Uczniowie  z kółka  „Narzędzia ICT w dziennikarstwie i Informacji Naukowej”,  6.02.2017, roku wybrali się w teren, aby sprawdzić zasięg telefonów komórkowych, zadzwonić do znajomych, wysłać sms-y. Wszystko to przygotowali oficjalnie w ramach zajęć, których celem stało się opisanie zasad komunikacji słownej i elektronicznej. Ustawiając się w  bramce piłkarskiej odegrali w grupach znaczenia słów, które usłyszeli od nauczycielki.  W trakcie zabawy okazało się jednak, że wcale nie jest tak prosto udawać ani aktora, ani widza, który po ruchach ciała określał: baletnicę czy samochód. Zasięg Internetu na ulicy Czołgistów okazał się więc zbawienny, a małe przenośne urządzenia doskonałymi łącznikami wypowiadanych zdań.

Z miłości do FOTO!

Komunikacja obrazkowa, jaskiniowa i elektroniczna - to podstawa działań w kółku dziennikarskim - „Narzędzia ICT w dziennikarstwie i Informacji Naukowej”. Jednak w XXI wieku spore znaczenie posiada fotografia. Trudno jest więc  poznać jej tajniki bez wizyty o profesjonalisty, za którego uważamy właściciela Zakładu Eurofoto. Miłą obsługę i przyjazną atmosferę przenieśliśmy do pomieszczenia służącego za pokój  do ustawiania modeli. Z tym, że tym razem  Modelkami stały się Uczennice z klasy I TLC, którym fotograf zademonstrował:

- przepiękne tła, lampy, sprzęt fotograficzny, dodatki do upiększania przestrzeni i elementy zdobnicze. Kilka zdjęć z zajęć pokazowych wpłynęło na podkreślenie znaczenia cyfrowych zapisów naszej rzeczywistości, a także na odpowiednie  ustawianie lamp do uzyskania przeróżnych efektów.

Przypominamy:

Zakres zajęć  Kółka obejmuje:

 - poznawanie zagadnień z zakresu Informacji Naukowej, tworzenie bloga, poznawanie dziennikarstwa z technologiami komputerowymi.

- poznanie TIK, posługiwanie się Internetem, budowę  bloga, zarządzenie treścią na www, mowę ciała, komunikację  werbalną  i niewerbalną.

- pozwanie tajników TIK, pracę metodą projektów.

PCE-ZSP

Odwiedź nasz blog:

http://narzedziowcy.blogspot.com

Zajęcia poprowadziła -  Sylwia Skroś

Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych:

2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku

 

Udział w projekcie „OTWARTE UMYSŁY” mogą wziąć uczniowie i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty:

 

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły

 

 

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów/uczennic wszystkich szkół i placówek Powiatu Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie.

 

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz kreatywności i innowacyjności

-Zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych

-Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, m.in. ze szkołami wyższymi, instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

 

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

a)       formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

- zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria

-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących

-warsztaty kreatywności społecznej - wsparcie psychologiczne

-nagrody dla najaktywniejszych uczniów, biorących udział w projekcie - warsztaty kreatywności
i innowacyjności (zajęcia wyjazdowe/interdyscyplinarne), w tym:

·           dwudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Bałtyku (1 dzień teorii i 1 dzień praktyki na jachcie)

·           pięciodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Zatoce - edukacyjny program wakacyjny, w formie tzw. „szkoły pod żaglami”

·           jednodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Trójmieście i okolicy

·           trzydniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie i okolicy

b)      formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-spotkanie z ekspertami

c)       wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny

 

W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczniów nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i 90 % nauczycieli nabędzie kompetencje.

 

Wartość projektu – 4.267.680,05 zł, w tym:

- Wnioskowane dofinansowanie – 4.054.296,05 zł (95%)

- Wkład własny niefinansowy – 213.384 zł (5%)

Zobacz nasze