Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Spotkanie promocyjne w PCE – ZSP

 Spotkanie promocyjne w PCE – ZSP

W piątek 06.10.2017 r. w świetlicy Dyrektor PCE – ZSP Pan Artur Obolewski przywitał dwunastu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu giżyckiego. Wspomniana delegacja w dniach 05. - 06.10.2017 r. odwiedzała lęborskie „średniaki”.

Goście, którzy przybyli z przedstawicielem Powiatu Lęborskiego – Panią Ewą Burak – Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, zostali zapoznani z bazą dydaktyczną naszej szkoły mieszczącą się przy ulicy Pionierów oraz w CKP. Dyrektor wspólnie z Wicedyrektorami Szkoły – Panią Danutą Milewską – Biały i Panią Zenoną Gawrylak oraz Kierownikiem CKP – Panem Zbysławem Etmańskim, przedstawił szczegółowo aktualną ofertę kształcenia PCE dla młodzieży i osób dorosłych.

Odwiedzający szkołę zwracali uwagę na jej znakomite wyposażenie, odpowiadające współczesnym standardom edukacji w zakresie teoretycznym a także praktycznym, czyli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Wysoko oceniono klasopracownie znajdujące się w głównej lokalizacji „Budowlanki” oraz możliwości praktycznej nauki wielu profesji dzięki bogatemu zapleczu, którym dysponuje CKP.

Dyrektorzy reprezentujący powiat giżycki docenili również interesujące propozycje licznych profili  kształcenia adresowanych do absolwentów gimnazjów oraz dorosłych.

 

Zdjęcia i tekst – Sławomir Hryczak

Zobacz nasze