Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w III Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

 W sobotę 10 września 2016 r. o godz. 9.00 w szkolnej świetlicy, Dyrektor PCE – ZSP Pan Artur Obolewski, powitał słuchaczy I, III i V semestru III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Podczas spotkania uczniowie naszego „ogólniaka”, zostali zaznajomieni z najważniejszymi informacjami dotyczącymi specyfiki kształcenia w systemie zaocznym. Dyrektor przypomniał obecnym  obowiązujące zasady zaliczenia semestru oraz oceniania poziomu wiedzy i umiejętności. Słuchacze bowiem na koniec każdego półrocza nauki przystępują do egzaminów z przedmiotów, których uczyli się w tym okresie. Warunkiem udziału w sesji egzaminacyjnej natomiast, jest terminowe złożenie pisemnej pracy kontrolnej z danego przedmiotu.

Kwestie związane ze szczegółami organizacji zajęć dydaktycznych z kolei, omówiła Wicedyrektor Szkoły Pani Zenona Gawrylak.

Dyrektor naszej szkoły przedstawił ponadto osobom uczącym się zaocznie grono pedagogiczne        i opiekunów trzech wspomnianych semestrów oraz życzył wszystkim sukcesów edukacyjnych.

 Sławomir Hryczak

Zobacz nasze