Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Otwarte umysły”

Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Otwarte umysły” (na rok szkolny 2016/2017) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

ogłasza się rekrutację uzupełniającą, która będzie przebiegała do momentu zrekrutowania pełnych grup:

Kółko ICT Spacer multimedialny po regionie Małej Ojczyźnie - 2 osoby Kółko kształtowania kompetencji społeczno - emocjonalnych Szkolny Teatr Profilaktyczny STeP – 16 osób Kółko biologiczne – 8 osób Kółko rozwijania umiejętności nowożytnego języka angielskiego techniką teatralną – drama – 1 osoba Kółko języka angielskiego You've got it! – 2 osoby Zajęcia pozalekcyjne Dysleksja w języku angielskim – 3 osoby Kółko naukowe chemiczne Przewodnik po chemii życia codziennego – 2 osoby Koło fizyczno – techniczne – 8 osób

Zobacz nasze