Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

REKRUTACJA DO KLAS WOJSKOWYCH

Drogi kandydacie - Pamiętaj o zarejestrowaniu i zaznaczeniu wyboru klasy o profilu wojskowym w systemie rekrutacji elektronicznej https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat  oraz złożeniu wniosku do szkoły w terminie od 15 do 22 czerwca 2020 r.!!!

Kandydaci do klas wojskowych (oddziałów przygotowania wojskowego) zobowiązani są przystąpić do prób sprawności fizycznej, które odbędą się 2 i 3 lipca br. w sali gimnastycznej w budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku przy ul. Pionierów 16. Lista kandydatów przystępujących do prób sprawnościowych zostanie podana 25 czerwca br.

Przystępując do prób sprawności fizycznej kandydaci zobowiązani są posiadać strój sportowy i obuwie zmienne oraz OŚWIADCZENIE rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział dziecka.

Warunkiem wstępnym rekrutacji do klas o profilu wojskowym jest obowiązkowe przystąpienie 2 lub 3 lipca br. do prób sprawności fizycznej w czterech konkurencjach. 

Opis prób sprawnościowych dla chłopców:

  1. Ugięcia ramion w podporze przodem (pompki)
  2. Bieg po kopercie
  3. Skok w dal z miejsca
  4. Bieg wahadłowy

Opis prób sprawnościowych dla dziewcząt:

  1. Rzut piłką lekarską 2 kg
  2. Bieg po kopercie
  3. Skok w dal z miejsca
  4. Bieg wahadłowy

Kandydat może uzyskać łącznie z czterech prób testu 100 pkt. 

Próbę sprawności fizycznej zalicza kandydat, który uzyskał minimum 20 pkt. Lista kandydatów przechodzących do dalszego etapu rekrutacji zostanie ogłoszona 6 lipca 2020 r.

Zobacz nasze