Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

"Parki narodowe w Polsce" promujemy w bibliotece

W bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę "Parki narodowe w Polsce". W skład wystawy weszły prace uczniów zebrane w ciągu ostatnich trzech lat. Prace zaskakują ogromem zawartych w nich informacji, szatą graficzną, pomysłową okładką. Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków dóbr środowiska przyrodniczego, walorów przyrodniczych kraju, konieczności ochrony zasobów naturalnych Polski.

Zachęcam do zapoznania się z wystawą.

 

Weronika Łowicka

PCE-ZSP

 

Zobacz nasze