Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Przeczytaj - List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców!

  Pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej – kieruje do  Rodziców następujące słowa.

Otwórz  list: