Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Projekt "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Projekt "Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych"

Wysłałam do wszystkich szkół informację na temat możliwości
przystąpienia do projektu „Programy motywacyjne dla uczniów
pomorskich szkół zawodowych".

Chciałabym przekazać kilka istotnych informacji dotyczących
zgłaszania nauczycieli do tego projektu:

1. Nauczyciele są zgłaszani za pośrednictwem organu prowadzącego.

2. Chętni nauczyciele muszą wypełnić formularz rejestracyjny na
stronie

 http://des.pomorskie.eu/-/nabor-do-projektu-pn-programy-motywacyjne-dla-uczniow-pomorskich-szkol-zawodowych-
[1]

3. Wypełniony formularz nauczyciel powinien wydrukować , złożyć na
nim czytelny podpis a następnie dostarczyć do organu prowadzącego
(pok. 130)

4. Ze względów organizacyjnych proszę by wszyscy chętni nauczyciele
złożyli wydruki formularzy najpóźniej do 15 czerwca 2016 r.

Pozdrawiam

Anna Cykman

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Lęborku