Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Projekt:” Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania patriotycznego” już w bibliotece PCE-ZSP.

Informujemy, że nawiązaliśmy współpracę partnerską:

- PCE-ZSP z Fundacją Wolne Dźwięki.

W ramach tego przedsięwzięcia w szkole zagrają cyfrowe audiobooki, które wzbogacą zbiory biblioteczne.

Projekt  współfinansuje  - Minister Obrony Narodowej.

Pod inspiracją słów zawartych na otrzymanych płytach pozytywnie wpłyniemy na   wszelkie partnerskie kontakty, wymienimy się poglądami oświatowymi, pomożemy w popularyzowaniu zbiorów.

Temat:

Projekt:” Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania patriotycznego”.

List intencyjny podpisał – Dyrektor PCE- Pan Artur Obolewski.

Sylwia Skroś 

Zobacz nasze