Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Program profilaktyczny realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku realizuje „Powiatowy  program profilaktyczny w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy oraz promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2027”.

Celem programu jest ograniczenie skali i skutków stosowania przemocy w rodzinie przez wspieranie i podejmowanie działań profilaktycznych wobec rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, poprzez promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży w rodzinach zagrożonych przemocą. 

Program skierowany jest do:

 • Rodzin, zwłaszcza dzieci zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie;
 • Rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, zwłaszcza dzieci;
 • Osób stosujących przemoc;
 • Świadków przemocy w rodzinie;
 • Rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • Rodziców bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych;
 • Rodzin niewydolnych wychowawczo;
 • Dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

W ramach programu możecie Państwo liczyć na specjalistyczne wsparcie:

 • Psycholog dostępny jest pod numerem telefonu:  798 686 431  w środy, w godzinach: 15.30 – 17.30 a także osobiście, w trakcie dyżuru, w czwartki w godzinach:  9.00 – 17.00
 • Poradnictwo prawne pod numerem telefonu: 798 649 084  w środy : 11.00 – 13.00
 • Dyżury pracowników w dni robocze w godzinach: 7.30-15.30

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej, specjalistycznej pomocy i kierowanie zainteresowanych osób pod adres jednostki:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84 – 300 Lębork  (budynek Starostwa Powiatowego) pok. 233, II piętro, tel/fax: (0-59) 86-28-106  lub  (0-59) 84-21-771 wew. 21 e-mail: pcpr@pcprlebork.pl

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej oferty pomocy specjalistów.

Zobacz nasze