Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Poznanie ekosystemu Parku Oliwskiego

Poznanie ekosystemu Parku Oliwskiego

Dnia 29 listopada 2017r ośmioosobowa  grupa młodzieży  kl.IVTŻ  wraz z opiekunem Jolantą Kozłowską wzięła udział  w wycieczce do Trójmiasta w ramach projektu „Otwarte umysły”.

 Celem wycieczki było poznanie ekosystemu Parku Oliwskiego oraz rozwinięcie umiejętności rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym . Ułatwieniem były umieszczone na drzewach lub obok krzewów tabliczki informujące o nazwie gatunkowej. Drzewostan w Parku Oliwskim jest bardzo stary – niektóre drzewa noszą miano pomnika przyrody, jak np. rosnący tam żywotnik olbrzymi.. Park Oliwski jest ostatnim z ogrodów miejskich Gdańska. Liczący kilkaset lat ogród dzisiaj funkcjonuje jako zabytkowy park, pełen ciekawych egzemplarzy drzew i krzewów, Alei Lipowej, stawów i wspaniale zagospodarowanej zieleni.

 Tego samego dnia młodzież  zwiedziła Akwarium w Gdyni ,gdzie zapoznała się z ekspozycjami fauny i flory Morza Bałtyckiego oraz problemu zanieczyszczenia tego ekosystemu. Ponadto obejrzała organizmy żyjące w rafie koralowej, poznała  organizmy biotopów toni oceanicznej, gęstych tropików Amazonii. W Sali Dydaktycznej obejrzała ekspozycje ścienne przedstawiające technikę badań, penetracji i eksploatacji mórz i oceanów. Zapoznała się z rozmieszczeniem geograficznym ryb i ssaków, a także anatomią, morfologią i ekologią organizmów mórz i oceanów.

 Wycieczka w ramach projektu „Otwarte umysły” pozwoliła młodzieży rozwinąć wiedzę i umiejętności z dziedziny dendrologii  oraz poszerzyć wiedzę naukową na temat fauny i flory mórz, oceanów i wód śródlądowych.

 

 Opracowała  : Jolanta Kozłowska opiekun kółka biologicznego