Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Poznali proces produkcyjny tzw. „suchego płatka ziemniaczanego”

 Poznali proces produkcyjny tzw. „suchego płatka ziemniaczanego”.

W dniu 2 listopada 2017 roku  uczniowie klasy 2 TLa z PCE-ZSP , w ramach zajęć programowych z przedmiotów logistycznych uczestniczyli w szkoleniu pokazowym w Farm Frites Poland w Lęborku. Zajęcia pokazowe z ramienia ww. firmy prowadził Szef logistyki Tadeusz Szkudlarek. Uczniowie w pierwszej kolejności zostali zapoznani z procesami przyjęcia surowca do produkcji. W ramach tego procesu mieli okazję poznania praktycznej strony rozładunku i sortowania surowca przed fazą produkcji. Następnie szkolonym zademonstrowano element związany z zarządzaniem produkcją oraz proces produkcyjny tzw. „suchego płatka ziemniaczanego”. W dalszej części uczniowie mieli okazję zapoznania się z planowaniem przepływu materiałów, typem produkcji oraz infrastrukturą procesów produkcyjnych zakładu. W ramach zajęć z  logistyki zaopatrzenia i produkcji uczniowie poznawali nowe technologie związane z układem technologicznym magazynów, zagospodarowaniem przestrzeni magazynowych (składowanie rzędowe i blokowe), systemem automatycznej identyfikacji danych oraz przepływem informacji w magazynie.

Zajęcia miały charakter pokazu z omówieniem, co spotkało się z dużym zainteresowaniem, zaangażowaniem  i  dużą aktywnością wśród młodzieży.

Sławomir Głowacki

Zobacz nasze