Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Poznaj wartość i tematykę książek zakupionych w ramach NPRC w PCE-ZSP.

 Poznaj wartość i tematykę  książek zakupionych w ramach NPRC w PCE-ZSP.

Biblioteka PCE-ZSP otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł.

Zakupiliśmy już: 409 książek.

- lektury – 269 egzemplarzy,

- nowości wydawnicze –140 pozycji

- literatura popularno - naukowa, woluminy religijne z mądrymi przesłaniami, walkami wschodu, książki promujące  obyczaje kulturalne, zagadnienia psychologiczne, treningowo- dietetyczne, artystyczno- plastyczne.

- literatura piękna ( literatura grozy, książki  historyczne w tym o damach i ułanach, polityce PRL-u, kobietach  „Solidarności”, fantastyczne, obyczajowe, dotyczące zagadnień anielskich), modowe ( elementarze stylu, plastyczne – projektowe do wspomagania zajęć wychowawczych), lifestylowe, poradniki kulinarne i świąteczne, pedagogiczne o zagrożeniach narkomanii, promujące pozytywne myślenie: o szczęściu i spełnionym życiu. 

W ten sposób realizujemy zakup nowości wytypowanych przez nauczycieli i uczniów oraz nowej listy lektur szkolnych.

Stan na  dzień: 7.11.2017 roku

Sylwia Skroś