Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Pożegnanie Absolwentów z PCE - galeria zdjęć

„ Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie” słowami Heraklita  z Efezu pożegnaliśmy absolwentów Technikum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Uroczysty apel pożegnania absolwentów szkoły poprowadzili uczniowie klas trzecich – Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Logistyk pod kierunkiem pani  Bożeny Zanewycz.

Bożena Zanewycz