Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Pomiar wysokości gnomonu oraz cienia przez niego rzucanego

 Pomiar wysokości gnomonu oraz cienia przez niego rzucanego

ŚLADEM ERATOSTENESA - Starożytność słynie z wielu postaci, o których uczymy się zarówno na lekcjach matematyki, jak i historii, fizyki czy języka polskiego.

Geografia także korzysta z osiągnięć starożytności. Jedną z postaci, która zaskakuje nas  swoim geniuszem jest Eratostenes z Cyreny. Filozof jako pierwszy wykonał pomiar obwodu Ziemi. Dokonał tego dzięki obserwacji cienia w dwóch miejscowościach, położonych według jego wiedzy na tym samym południku (co nie jest prawdą) oraz znajomości trygonometrii.

Chcąc pójść śladami tego uczonego, nasi uczniowie w granicach daty równonocy jesiennej dokonali pomiaru wysokości gnomonu oraz cienia przez niego rzucanego. Następnie wraz z nauczycielem w klasie wyliczyli obwód Ziemi. Nasze pomiary okazały się zbliżone do rzeczywistego obwodu Ziemi.

W czasie warsztatów terenowych dodatkowo uczniowie mieli okazję wykorzystać kompasy celem orientacji mapy topograficznej oraz wyznaczenia azymutów. Pomierzyli także budynek szkoły, by móc go przedstawić w zadanej przez nauczyciela skali.

Na zajęciach wykorzystano po raz pierwszy lokalizator GPS, zakupiony w ramach projektu - Otwarte umysły.

Wielkie podziękowania należą się naszemu konserwatorowi - Panu Zbyszkowi, za wykonanie szkolnego gnomonu.

Weronika Łowicka