Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Podziękowanie za „witalizm” dziennikarski wszystkich uczniów i pracowników PCE-ZSP!

 Podziękowanie za „witalizm” dziennikarski wszystkich uczniów i pracowników PCE-ZSP!

"Literatura rozwija się najlepiej wówczas, gdy jest w połowie rzemiosłem, a w połowie sztuką"

- William R.Inge

Podsumowanie szkolnych działań copywriterskich!

Koniec roku szkolnego, to czas licznych  podsumowań. Jest to  także idealny moment na złożenie podziękowań za cały trud pracy copywriterskiej. Wspólnie wpłynęliśmy bowiem na kształt internetowego źródła promocji PCE-ZSP. Dzięki temu, że tak szybko tworzyliśmy artykuły i wykonywaliśmy zdjęcia , ukazaliśmy ogrom przedsięwzięć szkolnych, naszą kreatywność i  zapał do pracy, dlatego tak radośnie   stajemy teraz  przed efektem rocznej pracy. Ilość materiałów na stronie internetowej i facebooku oddaje ducha naszego wielostronnego zaangażowania.

Dzięki   - gorliwości,  operatywności -  całego grona nauczycielskiego i naszej młodzieży:

- wpisujemy się w Lęborku do grona liderów redakcyjnych,

- sumiennie informujemy o działalności placówki,

- wpływamy na kształt informacji medialnych,

- ukazujemy inny wymiar edukacji,

- tworzymy wachlarz wiedzy z różnych przedmiotów,

- budujemy nowoczesne społeczeństwo internetowe,

- podtrzymujemy zasadność misji szkoły,

- wierzymy, że razem odniesiemy sukces edukacyjny.

Pamiętajmy , co podkreślał  Cycero:

"Ludzie mówią, że życie to jest to, ale ja wolę sobie poczytać”

- Poczytać newsy z najwspanialszej lęborskiej  szkoły:

- PCE-ZSP w Lęborku.

Sylwia Skroś

Zobacz nasze