Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Podróżuj od ssaków do kompleksów leśnych! Książka na wakacje!

„Polska. Ssaki – encyklopedia ilustrowana. Leksykon.”

*

Na regale!

Punkt rozprowadzania książek w Słupsku - zwrócił się z prośbą o recenzję woluminu „Polska. Ssaki – encyklopedia ilustrowana. Leksykon.”

Okładka przypomina przegląd profesjonalnie przygotowanych fotografii, które zwracają uwagę na wolność i dzikie życie wszystkich - ssaków. Liczne gatunki wzbogacają w ten sposób naukę biologii, ukazując sposoby  bezpośredniego i drapieżnego przygotowania pożywienia, egzystencji  zwierząt w różnych warunkach, a także wkomponowania się w kolor roślinności ubogaconej  w  świat warunków  bytowych. Autorzy tej publikacji podkreślają, że liczy się „ miłość” do ssaków, jako najwierniejszych towarzyszy wędrówek po Zoo, schroniskach i lasach.  Ich terytorium wzmacniają zawsze  podróże krajoznawcze, zwiedzanie Parków i specjalnie wydzielonych szlaków, na których zobaczysz:

-  niedźwiedzia, żbika, nietoperza, wilka, żubra, walenia, łosia, jelenia, sarnę, kozicę, muflona,  dzika, morświna, rysia, lisa, szopa, wydrę, borsuka, kunę, norkę, fokę, karczownika, chomika, nornika, mysz, czy wiewiórkę.

Encyklopedia zawiera zbiór potrzebnych informacji, które opisują zwierzęcy:

- wygląd,

- warunki życia,

- rozród,

- opiekę i ich ochronę.

Plusy czytania!

Taka forma ukazania poszczególnych ssaków odciska ślad na ogólnej wiedzy wyniesionej z edukacji, a także poszerza zakres informacji wpływających na bliższe poznanie wszystkich osobników. Prezentacja zwierząt na tle przyrody motywuje głównie do wyjścia z domu, wybrania się na spacer, do odwiedzenia lasów i rezerwatów przyrody. Natura wnika, bowiem w codziennie życie. Tworzy szkielet bazujący na konkretnych podstawach, niezbędnych do oceny Eko – systemu i sytuacji w każdym terenie. Powiązanie życia ssaków, z przestrzenią, w której dominują, pozwala wierzyć, że matka natura reguluje ich pojawienie się w środowisku.

Sylwia Skroś

 

Zobacz nasze