Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

PCE – ZSP uczestnikiem V Forum Pomorskiej Edukacji

 W środę 5. października 2016 r. uczestniczyliśmy w subregionalnym forum zrealizowanym w sali audiowizualnej ZSM-I w Lęborku. Organizatorami tego spotkania odbywającego się pod hasłem Edukacja obywatelska w szkole byli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Starostwo Powiatowe w Lęborku i Urząd Miasta Lęborka. Niezwykle interesująca dyskusja z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, nauczycielskich oraz uczniowskich, dotyczyła perspektywy rozwoju samorządności dzieci                i młodzieży w szkołach różnego szczebla. Osoby bezpośrednio zaangażowane w wymianę spostrzeżeń związanych z tym tematem, powoływały się na wzorce organizacyjne, które sprawdziły się np. w Danii i z powodzeniem mogłyby znaleźć zwolenników w polskich placówkach oświatowych. Skandynawskie rozumienie demokracji w szkole bowiem, polega na faktycznym równouprawnieniu wszystkich uczestników życia szkolnego, członków społeczności danej jednostki oświatowej. Okazało się w toku ożywionej wymiany zdań, że także w naszym regionie jest już mnóstwo inicjatyw tego typu, począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe, gimnazjalne, kończąc na ponadgimnazjalnych i uczelniach. Omawiane kwestie podsumowano interesującym wnioskiem, iż budowanie postawy odpowiedzialnego, świadomego swoich praw, wolności, ale również obowiązków obywatela, może skutecznie wspomóc właśnie szkoła. Młodzi ludzie winni mieć możliwość rozwijania swoich zainteresowań – także pozaszkolnych, pod kierunkiem i opieką nauczycieli, wychowawców przy systematycznej współpracy rodziców ze szkołami.

Podczas środowego Forum byli obecni uczniowie z klasy IVTLb (technik logistyk – profil wojskowy) wraz z nauczycielami: Aleksandrą Motas i Sławomirem Hryczakiem.

 

Sławomir Hryczak

Zobacz nasze