Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

PCE- ZSP „Szkołą Młodych Patriotów”

Nasza szkoła w okresie od 30 listopada 2017 r. do 18 maja 2018 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów. Do zadań nalezało:

1.Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

Zobacz nasze